201914207/14-10-2019

14 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.193

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «NETPHISH: Ανάπτυξη  καινοτόμου εργαλείου τελικού χρήστη για την προστασία από επιθέσεις ηλεκτρονικού “ψαρέματος”» και με κωδικό MIS 5032818, προτίθεται […]