201915114/0-11-12019

1 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.215 (201915114/01-11-2019)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «CityZEN – Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υποδομών και παροχής υπηρεσιών IoT για την έξυπνη πόλη» και με κωδικό MIS 5030185, […]