201919589/27-12-2019

6 Φεβρουαρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.084 (201919589/27-12-2019)

Έγκριση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για παροχή έργου μέσω ανταποδοτικής υποτροφίας, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201919589-27/12/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / C.084
27 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.084 (201919589/27-12-2019)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΜΑΝΤΟ: Καινοτομικές εφαρμογές ψηφιακού συνοδού αυτόνομης πλοήγησης για μη βλέποντες» και με κωδικό MIS 5031293, προτίθεται να χορηγήσει μία […]