202001840/26-02-2020

28 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.194 (202001840/26-02-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «RE-CENT: Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαμοιρασμού δικτυακών πόρων για την εξατομικευμένη διανομή ψηφιακού περιεχομένου σε δίκτυα δεδομένων 5ης γενιάς» και με […]